Informacje dla Podwykonawców

Linki do punktów końcowych aplikacji:

Instrukcja raportowania postępów prac i przekazywania dokumentacji fotograficznej.

Informacja dotycząca interpretacji Raportowanie-danych-odcinkowych.

Foldery wymiany danych

Instrukcja korzystania z folderów wymiany danych oraz dostępu do zasobów dla projektantów (zasób „Projektant”).

Informacje dla Koordynatorów

Na potrzeby wprowadzania do systemu nowego Podwykonawcy Koordynator musi dostarczyć do SPC-2 następujące uporządkowane dane:
  • nazwa podwykonawcy (podmiot): nazwa, adres, NIP
  • zakresy zlecenia: linia kolejowa, zakresy od km-do km, data start zlecenia, data koniec zlecenia, rodzaj prac będący przedmiotem zlecenia
  • informacje o użytkownikach ze strony Podwykonawcy odpowiadających za raportowanie postępów prac (ilościowe oraz dokumentacja foto): imię, nazwisko, email, numer telefonu