Raportowanie postępów prac – instrukcja 

2020-07-08 

Niniejsza instrukcja dotyczy: 

 • Raportowanie bieżących postępów prac za pomocą serwisu www 
 • Przekazywania dokumentacji fotograficznej z bieżących postępów prac za pomocą serwisu www  

Raportowanie bieżących postępów prac 

Dodanie informacji o bieżącym postępie prac 

 1. Zaloguj się w serwisie raportowym pod adresem: http://prace.spc-2.pl
 2. W menu „Monitoring” wybierz polecenie „Dodaj raport” 
 3. Wprowadź właściwe dane: 
  1. Datę wykonania prac 
  2. Numer linii kolejowej, na której zgłaszasz wykonanie prac 
  3. Zakres prac odcinkowych lub pracę dotyczącą punktu; jako separatora części dziesiętnej użyj kropki (“od” – wartość niższa; “do” wartość wyższa) 
  4. Rodzaj wykonanych prac  
  5. W przypadku zgłaszania prac punktowych (np. przyłącze) wybierz z wyświetlonej listy właściwy obiekt (FDS, OR) 
 4. Zapisz raport 
 5. Twoje zapisane raporty będą dostępne w menu „Monitoring”, polecenie „Historia raportów” 

Dodatkowe informacje 

 • Po wybraniu numeru linii zostanie wyświetlona podpowiedź w postaci tabeli z listą odcinków, które możesz raportować 
 • Raportowanie prac musi się odbywać z dokładnością do 1 m (000.001 km) 
 • Jeżeli raportujesz prace odcinkowe: podaj zakres „od km” – „do km” 
 • Jeżeli raportujesz prace punktowe: wpisz identyczną wartość do pół „od km” i „do km”, wpisana wartość ma być równą kilometrowi, na którym raportujesz pracę punktową 
 • Lista rodzajów prac będzie różna zależnie od wskazanego w punkcie 3c zakresu prac: odcinek lub punkt 
 • Jeśli nie możesz znaleźć odcinka, na którym chcesz zaraportować postęp prac lub masz inne wątpliwości dotyczące poprawności raportowania – zgłoś się do swojego koordynatora prac 

Przekazywanie dokumentacji fotograficznej 

Informacje podstawowe 

 • Do wgrywania zdjęć do bazy SPC-2 służy serwis WWW dostępny pod adresem http://prace.spc-2.pl 
 • Nie jest możliwe przekazanie zdjęć inaczej niż za pomocą opisanej niżej metody. 
 • Wgrywać można wyłącznie zdjęcia, które posiadają osadzone w pliku zdjęciowym dane GPS (tzw. metadane). Próba wgrania zdjęć bez danych GPS zakończy się niepowodzeniem. 
 • Warunkami prawidłowego dodania danych GPS do wykonanego zdjęcia są: WŁĄCZONY moduł GPS w urządzeniu mobilnym ORAZ włączone w aplikacji fotograficznej tzw. tagowanie zdjęć danymi GPS. NIE WYSTARCZY jedynie włączenie modułu GPS w telefonie. 
 • Jeśli zdjęcie nie ma danych GPS, możesz te dane dodać lub zaktualizować za pomocą dowolnego narzędzia, które pozwala na dodanie danych GPS do zdjęcia. Przykłady wybranych narzędzi do tagowania zdjęć danymi GPS: https://www.geoimgr.comhttps://geosetter.de/ 
 • Serwis działa w przeglądarce internetowej na komputerze oraz na urządzeniach mobilnych. Zdjęcia można wgrywać w dowolnym momencie, w trybie 24/7. 
 • Nie nakładaj/nie dodawaj do obrazu dodatkowych tekstów, opisów, np. „wdrukowane” w obraz daty, informacje 
 • Zalecamy wgrywanie zdjęć o rozdzielczości nie większej niż 6-8 Mpx. 
 • W ramach pojedynczego transferu nazwy plików zdjęć muszą być różne. 
 • Zalecamy użycie najnowszej wersji przeglądarki Chrome. 
 • Ze względów bezpieczeństwa oraz dowodowych SPC-2 rejestruje wszystkie logowania do systemu w zakresie loginu, daty logowania oraz adresu IP. 
 • Przesyłanie zdjęcia stanowią element dokumentacji technicznej i są jednym z warunków potwierdzenia wykonywanych prac. 
 • Zdjęcia muszą być uzupełniane i akceptowane w cyklu tygodniowym, do każdej środy do godziny 12.00. Brak uzupełniania zdjęć i ich akceptacji, będzie skutkował brakiem zaraportowania realizowanych prac w ramach raportów tygodniowych do Zamawiającego, a w konsekwencji brak możliwości odbioru prac i spełnienia zapisów umowy. 
 • Zalecamy archiwizowanie oryginałów przesyłanych zdjęć. 

Porady techniczne dotyczące transferu danych 

 • Przekazywanie zdjęć jest możliwe za pomocą urządzenia mobilnego i sieci komórkowej. 
 • Przekazywanie zdjęć może być problematyczne, jeżeli stabilność i prędkość połączenia internetowego jest słaba, np. słaby sygnał sieci komórkowej, słabe parametry połączenia WiFi w sieci biurowej lub domowej 
 • Jeżeli przekazanie zdjęć nie jest możliwe za pomocą sieci komórkowej (w terenie), zdjęcia mogą być przekazane później, np. z biura, z domu.
 • Przekazywanie zdjęć wymaga transferu dużej ilości danych. Zalecamy korzystanie z szerokopasmowego kablowego łącza internetowego (np. tv kablowa, światłowód) oraz z kablowego połączenia z routerem (Ethernet). 

Instrukcja 

 • Użytkownik loguje się w systemie i przechodzi do zakładki “Import” 
 • W ramach jednego importu należy przesyłać tylko zdjęcia tego samego typu obiektu, wykonane na tym samym kilometrze odcinka. 
 • Pole “Linia podstawowa” – wpisać/wybrać numer odcinka linii kolejowej, na której wykonano zdjęcia; po wprowadzeniu pierwszej cyfry system podpowiada dostępne numery linii i odcinki; do wyboru dostępne są odcinki, do których firma jest przypisana. 
 • Pole “km linii” – wpisać liczbę w formacie 000.000 (np. 208.096), podać kilometraż linii w miejscu wykonania zdjęć z dokładnością do 1 m. 
 • Pole “Rodzaj obiektu” – wybrać odpowiednią kategorię; UWAGA: przesyłane zbiorczo zdjęcia muszą należeć do jednej kategorii obiektu, zdjęcia innego typu obiektu należy wgrać osobno. 
 • Pole “Stan” – wybrać odpowiedni stan obiektu. 
 • Pole “Oznaczenie” – wymagane dla studni, zasobnika, mufy, obiektu punktowego; podać oznaczenie zgodne z Ie-50 (na podstawie dokumentacji projektowej). 
 • Pole “Opis” – pole tekstowe do umieszczenia dodatkowego opisu przesyłanych zdjęć, pozwalające na łatwiejszą identyfikację materiału (np. zdjęcia z placu budowy, zdjęcia odbiorowe, poprawki, itp.) 
 • Pole “Wgraj pliki” – w tym polu wybieramy zdjęcia do przesłania; można wskazać zdjęcia metodą “przesuń i upuść” (tzw. drag and drop) lub kliknąć pole i wskazać pliki metodą klasyczną. 
 • Przycisk “Wyślij zdjęcia” – upewnij się, że wprowadzone dane i zdjęcia są poprawne i kliknij przycisk “Wyślij zdjęcia”. 
 • Po zakończeniu przesyłania, zdjęcia będą dostępne w zakładce “Lista”. 
 • Po przejściu do zakładki “Lista” możliwe jest przeglądanie zdjęć oraz usuwanie pojedynczych zdjęć (np. w przypadku pomyłki). 
 • Zaakceptowane zdjęcia nie mogą być usunięte. Usunąć można tylko zdjęcia, które jeszcze nie zostało zaakceptowane. 
 • Akceptacji może dokonać uprawniony użytkownik w głównej aplikacji SPC-2 pod adresem: https://baza.spc-2.pl w menu “Repozytorium > Dokumentacja fotograficzna”. 

Akceptacja zdjęć 

Informacje podstawowe 

Instrukcja 

 • Użytkownik loguje się w systemie pod adresem: http://baza.spc-2.pl/ 
 • Jeśli użytkownik chce akceptować pojedyncze zdjęcia przechodzi do zakładki „Repozytorium > Dokumentacja fotograficzna” 
 • Jeśli użytkownik chce akceptować grupy zdjęć przechodzi do zakładki „Repozytorium > Dokumentacja fotograficzna – foldery” 
 • Na liście pojedynczych zdjęć lub na liście grup zdjęć przekazanych w ramach pojedynczego importu należy kliknąć przycisk „Akceptacja” 
 • Po otwarciu się okienka z podglądami zdjęć możliwe jest wybranie opcji: „TAK” żeby zaakceptować zdjęcie; „NIE” żeby odrzucić zdjęcie; „USUŃ” żeby usunąć zdjęcie. 
 • Zaakceptowanych zdjęć nie można usunąć.