Korzystanie z folderów wymiany danych SPC-2 

Ze względu na częste i duże transfery danych firma SPC-2 przygotowała dla swoich kontrahentów foldery wymiany danych. SPC-2 korzysta z profesjonalnej, wydajnej i skalowalnej usługi klasy „cloud storage”Jest ona oparta o protokół S3, kompatybilny z S3 Amazon AWS. 

Foldery wymiany są przeznaczone do przesyłania dużych ilości danych. Dostęp do folderów wymiany można uzyskać za pomocą dowolnej aplikacji, która obsługuje protokół S3 oraz pozwala na skonfigurowanie adresu URL usługi (S3 service endpoint). 

Foldery wymiany służą do bieżącego przekazywania danych – nie pełnią one funkcji archiwum czy backupu. Dotychczasowy dostęp do wewnętrznych zasobów SPC-2 przez VPN został zamknięty dla podmiotów zewnętrznych. 

Rekomendowane aplikacje umożliwiające dostęp do folderów wymiany 

Klucze dostępowe 

Zależnie od wybranej aplikacji, konfiguracja wymaga wprowadzenia parametrów: 

 • Dostawca usługi: Wasabi 
 • Klucz dostępu (Access key): przekazany przez SPC-2 
 • Klucz tajny (Secret key): przekazany przez SPC-2 
 • Opcjonalnie (jeśli aplikacja tego wymaga, np. WinSCP) adres URL usługi (host, service point): s3.eu-central-1.wasabisys.com 

Zestaw kluczy jest udostępniany reprezentantowi firmy współpracującej z SPC-2. Reprezentant firmy odpowiada za dystrybucję kluczy wśród współpracowników. 

W momencie zmiany składu osobowego firmy współpracującej, zalecamy zgłoszenie tego SPC-2 w celu wygenerowania nowych kluczy dostępu. 

Zestaw kluczy pozostaje aktywny do odwołania. Zmiana zakresu dostępu i uprawnień nie wymaga wymiany kluczy. W przypadku podejrzenia, że do kluczy uzyskały dostęp osoby nieuprawnione, prosimy o natychmiastowy kontakt z SPC-2. 

Każdy podmiot współpracujący z SPC-2 i uzyskujący dostęp do folderów wymiany otrzymuje od SPC-2 identyfikator podmiotu (ID podmiotu), np. P1234. ID podmiotu jest równy nazwie folderu wymianyKażdy podmiot uzyskuje dostęp ograniczony tylko do swojego folderu wymiany. 

Foldery wymiany danych są rozmieszczone w następujących folderach głównych 

 • dla firm geodezyjnych – folder (tzw. bucket): geodeci.spc2cloud.pl 
 • dla firm projektowych – folder (bucket)projektanci.spc2cloud.pl 

Materiały dodatkowe 

 • dla firm projektowych – folder (tzw. bucket) tylko do odczytu: projektant.spc2cloud.pl 

Wytyczne dotyczące przekazywania danych 

 • Uzyskujesz dostęp wyłącznie do folderu wymiany o nazwie równej twojemu ID podmiotu 
 • Jeżeli występujesz w dwóch rolach – jako bezpośredni kontrahent SPC-2 lub jako podwykonawca takiego kontrahenta – przekazuj dane przez właściwy folder wymiany danych 
 • Jeżeli przekazujesz dane jako PODWYKONAWCA kontrahenta SPC-2, korzystaj z folderu wymiany kontrahenta 
 • Jeżeli przekazujesz dane jako BEZPOŚREDNI kontrahent SPC-2, korzystaj z własnego folderu wymiany danych 
 • Każdorazowo musisz emailem powiadamiać osobę, z którą bezpośrednio współpracujesz w SPC-2 o przekazaniu danych oraz aktualizacji danych 
 • Wgrywaj dane do odpowiednich folderów linii kolejowych 
 • Dane należy przekazywać zgodnie z ustalonymi wzorcami, szczególnie dotyczy to nazw plików i folderów oraz struktur folderów 
 • Dane przekazane niezgodnie z wzorcami mogą zostać odrzucone przez SPC-2, co w konsekwencji może prowadzić do opóźnień w rozliczeniach 
 • Nie musisz wgrywać plików spakowanych (ZIP, RAR) – jeśli wgrasz pełne folderybędziesz mógł aktualizować tylko konkretne pliki, bez potrzeby wgrywania ponownie wszystkich danych – ustal właściwą metodę z osobą w SPC-2, z którą bezpośrednio współpracujesz 
 • W folderze wymiany możesz utrzymywać lustrzaną strukturę swoich lokalnych folderów roboczych – korzystaj z funkcji synchronizacji w aplikacjach do transferu, przesyłaj tylko pliki nowe lub zaktualizowane 
 • Stosuj krótkie, zwięzłe nazwy plików i folderów, ale zachowaniem ustalonych wzorców 
 • NIE modyfikuj struktury folderów w folderze wymiany 

Instrukcja konfiguracji i użycia aplikacji 

Na przykładzie programu MSP360 (stara nazwa CloudBerry) Explorer Freeware for Amazon S3: 

 1. Pobierz, zainstaluj i uruchom bezpłatną aplikację MSP360 (stara nazwa CloudBerry) Explorer Freeware for Amazon S3, https://www.msp360.com/explorer/windows/amazon-s3.aspx 
 2. menu „File” kliknij polecenie „Add new account” i wybierz usługę „Wasabi” 
 3. Wprowadź dowolną nazwę dla swojego połączenia (Display name), np. S3 SPC-2 
 4. Wprowadź otrzymany od SPC-2 klucz dostępu (Access key) oraz tajny klucz (Secret key) 
 5. Zaznacz opcję „Use SSL” 
 6. Przetestuj połączenie klikając „Test connection” i zatwierdź konfigurację klikając „OK” 
 7. W prawym panelu folderów wybierz z listy „Source” utworzone właśnie połączenie. 
 8. Możesz nawigować po strukturze folderów w prawym panelu oraz wykonywać operacje w zakresie udzielonych przez SPC-2 uprawnień. 
 9. Możesz przekazać dane do folderu wymiany poprzez przeciągnięcie myszką swoich danych na prawy panel w aplikacji lub przekopiować dane z lewego do prawego panelu aplikacji, funkcja “Copy”. 
 10. Zalecamy dokładnie zweryfikować dane przeznaczone do przekazania przed rozpoczęciem transferu. 
 11. Po poprawnym zakończeniu transferu powiadom emailem odpowiednią osobę w SPC-2 o tym, co i gdzie przekopiowałeś.